Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οξειδωτικό Στρες


Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ιστορία και να ασχοληθούμε με το σημαντικό τρίπτυχο: Οξειδωτικό Στρες - Φλεγμονή - Καρκίνος.

Mε την σειρά λοιπόν που τα αναφέρουμε, είναι εύκολο να αντιληφθούμε πως δεν μπορεί να εμφανίσει κάποιος –α την ασθένεια του καρκίνου, αν δεν προϋπάρχει φλεγμονή και σίγουρα δεν μπορεί να έχει εμφανίσει στο σώμα του μια ή περισσότερες φλεγμονές αν δεν προϋπάρχει οξειδωτικό στρες.