Αποποίηση Ευθυνών


Αυτό είναι ένα προσωπικό ιστολόγιο. Οποιεσδήποτε απόψεις ή απόψεις εκπροσωπούνται σε αυτό το ιστολόγιο είναι προσωπικές και ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη του blog και δεν αντιπροσωπεύουν εκείνες των ανθρώπων, ιδρύματα ή οργανισμούς που ο ιδιοκτήτης μπορεί ή δεν μπορεί να σχετίζεται με την επαγγελματική ή την προσωπική τους ιδιότητα, εκτός αν δηλώνεται ρητά.

Οι απόψεις που διατυπώνονται δεν έχουν σκοπό να διασύρουν οποιαδήποτε θρησκεία, εθνική ομάδα, σύλλογο, οργανισμό, εταιρεία, ή μεμονωμένα.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτό το ιστολόγιο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο ιδιοκτήτης αυτού του ιστολογίου δεν προβαίνει σε δηλώσεις ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτό το site ή να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεση σε αυτό το site.

Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτήν την πληροφορία, ούτε για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς ή ζημιές από την εμφάνιση ή τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών.

Αρχεία και Εικόνες

Κάθε αρχείο με δυνατότητα λήψης, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αρχεία PDF, έγγραφα, αρχεία JPEG, PNGs, παρέχεται με ευθύνη του χρήστη. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς ή ζημιές που προκύπτουν από ένα κατεστραμμένο αρχείο.

Σχόλια

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Ωστόσο, ο κάτοχος του ιστολογίου διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να διαγράψει τυχόν παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σε αυτό το ιστολόγιο χωρίς προειδοποίηση λόγω:

- Σχόλια που κρίνονται να είναι spam ή αμφιβόλου spam.

- Σχόλια που συμπεριλαμβάνουν βλασφημίες.

- Σχόλια που περιέχουν τη γλώσσα ή τις έννοιες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικά.

- Σχόλια που περιέχουν ρητορική μίσους, αξιόπιστες απειλές, ή άμεσες επιθέσεις εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο στα σχόλια.

Το κείμενο της "Αποποίησης Ευθυνών" του ιστολογίου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.